Analiza Performanței

Analiza Performanţei acoperă dimensiunile de stabilire a costurilor şi de contabilitate. În sistemele tradiţionale, aceste funcţionalităţi se regăsesc în modulele de Rapoarte, Jurnale şi cele care generează înregistrări contabile.

 • Reguli contabile. Înregistrările contabile sunt automat generate pe baza regulilor stabilite. Sunt permise şi înregistrări manuale.
  • Toate înregistrările contabile se pot copia în tabele Excel (Copy-Paste)
  • Balanţe de verificare cu opţiunea de a include conturi analitice pe organizaţii şi parteneri
  • Balanţe analitice pe mai multe nivele (după numărul de dimensiuni definite)
  • Fişe de cont în lei, valuta contului şi valuta de referinţă la curs istoric.
  • Jurnale de vânzări-cumpărări, registru de casă şi bănci, raport de gestiune.
  • Cartea mare
  • Urmărirea datoriilor, a sumelor în lei, moneda operaţiei şi valuta de referinţă.
  • Urmărirea creanţelor pe document restant şi scadent cu generare de somaţii la diferite nivele.
  • Decontari datorii şi creanţe cu calculul automat al diferenţelor de curs, decontarea unei plăţi pe mai multe documente.
  • Compensarea între datorii şi creanţe ale aceluiaşi partener
  • Gestionare avansuri client, furnizor
  • Evidenţa şi gestionarea cecurilor, biletelor la ordin şi a girărilor
  • Actualizarea permanentă a contului de profit şi pierdere
  • Calculul automat a TVA după categoria produsului, locul livrării şi locul facturării
  • Regularizare TVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *