• arhipac

  • arhipac

  • arhipac

  • arhipac

  • arhipac

Fluxul de achizitie

   Fluxul de achiziţie acoperă activităţile economice de creare a necesarului, a comenzii de achiziţie, a facturii, recepţiei şi procesarea plăţii. Funcţionalitatea este integrată cu Managementul Lanţului de aprovizionare-desfacere (Supply Chain).

  • Necesar. Se poate crea manual sau automat prin Replanificarea stocurilor. Aprobarea necesarului generează Comenzi.
  • Comandă. Generează şi consolidează comenzile pentru necesarul aprobat. De asemenea, Replanificarea stocurilor poate genera direct Comenzi. Comenzile se pot transmite direct prin EDI, email sau fax.
  • Note de recepţie. Potriveşte (leagă) celelalte documente din lanţ. Recepţioneză materiale şi crează direct (şi potriveşte) coletajul din Ordinul de achiziţie (sau Factura furnizorului).
  • Factură furnizor. Crează direct Factură de cumpărare pe baza Ordinul de Achiziţie sau conform cu recepţia. Se pot crea Note de recepţie, automat, pe baza facturii atunci când se primeşte factura odată cu marfa.
  • Plăţi. Crează plăţi conform termenelor de plată calculând reducerile definite în termenele de plată. Se pot crea automat operaţiuni de compensare. Se poate plăti cu carte de credit, aceasta înregistrându-se când se introduce Comanda sau Factura.