• arhipac

  • arhipac

  • arhipac

  • arhipac

  • arhipac

Recuperare Sume FNUASS

I.: Dosarul pentru recuperarea sumelor de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii trebuie sa contina Cerere “tip” – anexa nr.12 din Ordinul 60/32/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (MO nr. 141/24.02.2011) si Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor …..-anexa nr. 18 din Ordinul 60/32/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exista o modalitate de a obtine, gata completate? Avand in vedere numarul mare de angajati, si, implicit a numarului mare de concedii medicale, este greu de completat manual acest dosar.
R.: Gasiti in meniu doua rapoarte: "Anexa 12 (Cerere)" (sumele se calculeaza la fel ca si in cazul completarii in declaratia unica), si "Centralizator Concedii Medicale (Anexa 18 la norme)".