• arhipac

  • arhipac

  • arhipac

  • arhipac

  • arhipac

Semnatura digitala

Semnatura digitala
Documentele tiparite din aplicatie, inclusiv rapoartele, pot fi semnate digital.
Un document poate fi semnat de mai multe persoane.
Facturile de utilitati sunt semnate in bloc la arhivare.
Certificatele digitale calificate emise de furnizorii de servicii de certificare in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica, sunt stocate pe dispozitive criptografice, pe care aplicatia Adempiere le acceseaza pentru semnare.
Un dispozitiv criptografic este un dispozitiv care are inglobati in structura sa algoritmi criptografici (simetrici si asimetrici) ce ii permit realizarea in siguranta de operatii criptografice.
Procedura de semnare respecta Legea nr. 148 din 23.07.2012, publicata in Monitorul Oficial Nr. 509 din 24 iulie 2012, privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.
Legea stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care emit facturi in forma electronica
a) sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
b) sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;
c) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;
d) sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.